Statliga bolag

Till statliga bolag erbjuder vi bland annat följande tjänster:

  • Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som berör miljö-, CSR-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor
  • Stöd i er hållbarhetsredovisning enligt GRI. Här erbjuder vi allt från en utbildande och stödjande roll till att vi gör er GRI redovisning och samlar in de fakta vi behöver från er
  • Upphandlingsstöd avseende miljökrav i upphandlingar
  • Stöd till rätt kompetens inom miljöfrågor. Då vi har ett brett kontaktnät kan vi erbjuda stöd och kompetens inom det mesta gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. T.ex. kemikaliefrågor, miljökonsekvensbeskrivningar, riskbedömningar och miljöjuridik..
  • Vid behov kan vi även inta en roll som tillförordnad miljö- och eller kvalitetschef/samordnare.
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »