Myndigheter

Till myndigheter erbjuder vi bland annat följande tjänster:

  • Stöd till myndigheter i att leva upp till samtliga krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
  • Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet
  • Stöd i kvalitets- och arbetsmiljöfrågor
  • Miljöutbildningar för personalen. På plats och-/eller via digital plattform
  • Stöd i rapportering till Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt andra kontrollmyndigheter
  • Vid behov kan vi även inta en roll som tillförordnad hållbarhets- eller miljö-/kvalitetschef/-samordnare. En sådan lösning kräver dock en viss framförhållning.
  • Vid behov kan vi även inta en roll som tillförordnad miljö- och eller kvalitetschef/samordnare. En sådan lösning kräver dock en viss framförhållning.
  • Upphandlingsstöd avseende hållbarhetskrav i upphandlingar
  • Stöd till rätt kompetens inom miljöfrågor. Då vi har ett brett kontaktnät så kan vi erbjuda stöd och kompetens inom det mesta gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. Till exempel svårare kemikaliefrågor, miljökonsekvensbeskrivningar, riskbedömningar och miljöjuridik.
Tagged under