Myndigheter

Till myndigheter erbjuder vi bland annat följande tjänster:

  • Stöd till myndigheter i att leva upp till samtliga krav enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter
  • Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet
  • Stöd i kvalitets- och arbetsmiljöfrågor
  • Miljöutbildningar för personalen. På plats och-/eller via digital plattform
  • Stöd i rapportering till Naturvårdsverket och Energimyndigheten samt andra kontrollmyndigheter
  • Vid behov kan vi även inta en roll som tillförordnad hållbarhets- eller miljö-/kvalitetschef/-samordnare. En sådan lösning kräver dock en viss framförhållning.
  • Vid behov kan vi även inta en roll som tillförordnad miljö- och eller kvalitetschef/samordnare. En sådan lösning kräver dock en viss framförhållning.
  • Upphandlingsstöd avseende hållbarhetskrav i upphandlingar
  • Stöd till rätt kompetens inom miljöfrågor. Då vi har ett brett kontaktnät så kan vi erbjuda stöd och kompetens inom det mesta gällande miljö- och hållbarhetsfrågor. Till exempel svårare kemikaliefrågor, miljökonsekvensbeskrivningar, riskbedömningar och miljöjuridik.
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »