Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Våra tjänster

Hållbarhetsredovisning

Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser.

Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man jobbar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, har blivit en allt viktigare fråga i samhället och kraven på att företagen bidrar till en hållbar utveckling ökar därför. Vi på HUAros leder er igenom arbetet för en tydlig hållbarhetsredovisning efter senaste GRI Standards. 

Ett bra verktyg att redovisa sitt hållbarhetsarbete är via hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. GRI Standards ersätter GRI G4. Vi kan hjälpa er med en inledande väsentlighetsanalys för att ringa in de viktigaste fokusområdena.

Företagens hållbarhetsarbete handlar om hur mänskligheten ska kunna balansera de ekonomiska, sociala och miljömässiga frågorna så att vår långsiktiga överlevnad inte hotas. Många företag har börjat presentera en hållbarhetsredovisning enligt just GRI:s riktlinjer. Hållbarhetsredovisning är ofta frivillig, förutom för bland annat statliga bolag.

För en hållbar ekonomi, miljö och social dimension.

En hållbarhetsredovisning är en redovisning av ett antal miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter som företagen själva kan välja ut. Hur den ser ut och vilka aspekter som tas upp varierar beroende på företagens verksamhet samt deras syn på syftet med hållbarhetsredovisningen. Företagen kan använda sin hållbarhetsredovisning dels för att tillfredsställa intressenternas informationsbehov och dels för att öka sin legitimitet hos intressenter, media och allmänhet.

Varför hållbarhetsredovisning?

I takt med samhällets ökande medvetenhet kring hållbarhetsfrågor har hållbarhetsredovisning blivit en central betydelse för ett företags redovisning och marknadsföring. Företag idag vill ofta påvisa transparens med ett positivt laddat varumärke och media kan väcka allmänhetens intresse för hållbarhetsområdet och ifrågasätta företagens agerande kring tillämpningen av hållbarhetsarbetet och den efterföljande redovisningen. Intressenternas, konkurrensförhållandets och enskilda kritiska händelsers påverkan är faktorer som ställs i fokus.

Användandet av GRI:s riktlinjer inom hållbarhetsarbetet underlättar även interaktionen med affärspartners eftersom det finns en gemensam etisk plattform att utgå ifrån. Idag spelar hållbarhetsarbetet och även hållbarhetsrapporterna en viktig roll då företagen kontinuerligt måste upprätthålla sin legitimitetsstatus genom att främja överensstämmandet mellan sina egna och det omgivande samhällets värderingar. Om hållbarhetsarbetet är dåligt får företaget negativ kritik från både samhälle och intressenter dessutom får företaget svårare att göra affärer med andra företag.

Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du arbeta med oss?
   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu