Miljöledningssystem

Miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Avsikten med certifierade miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14001, är att det ska vara en slags miljöstämpel för att de grundläggande miljösäkrande processerna ska finnas på plats i verksamheten. Miljöledningssystemet ska säkerställa att verksamheten lever upp till bland annat miljöbalken, sätter mål och följer upp dessa. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert miljöarbete vare sig ni bara vill säkerställa att ni lever upp till lagkrav, vill certifiera er enligt ISO 14001 eller vill Svanenmärka verksamheten.

Miljöledningssystem enligt lagkrav och behov

Söker du en miljökonsult som kan assistera er till att bygga upp ett miljöledningssystem har du kommit rätt! Våra miljökonsulter assisterar er i framtagandet av allt från ett enkelt miljöledningssystem för att ni ska leva upp till gällande miljölagstiftning och få in grundläggande miljöhänsyn i er verksamhet till ett mer omfattande miljöledningssystem så att ni kan miljöcertifiera er verksamhet enligt ISO 14001 eller miljömärkas enligt Svanen. Vi kan assistera er i alla steg. Vi assisterar såväl stor som liten. Tveka inte att kontakta oss. Vi är lätta att ha att göra med och vi ser till Era behov.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 – En miljöstämpel

Avsikten med certifierade miljöledningssystem enligt t.ex. ISO 14001 är att det ska vara en slags miljöstämpel, en trovärdig stämpel för att de grundläggande miljösäkrande processerna ska finnas på plats i verksamheten. Vi assisterar er hela vägen till en certifiering enligt ISO 14001:2015 och även vidare i ert miljöledningsarbete ifall ni redan är certifierade.

Älska ISO, älska goda rutiner

Tro det eller ej, men vi har flera kunder som älskar ISO. Det är egentligen inte så konstigt då ISO handlar om att ha goda rutiner i allt från ledningsmöten till årliga miljöbokslut. Oftast påverkas också lönsamheten i en positiv riktning. Ett välfungerande ledningssystem innebär en välfungerande verksamhet.

Miljöledningssystemet – Ett verktyg mot klimathotet

Miljöproblemen i Sverige och övriga världen innebär stora utmaningar. Vi lever alla under ett hot från ett klimat och en naturmiljö som håller på att förändras till följd av att vi släpper ut för mycket koldioxid från vår användning av fossila bränslen och vår mark- och vattenanvändning. Utmaningar vi alla står inför och måste kämpa för. Detta uppnås genom att vi alla drar vårt strå till stacken. Genom att verksamheten har effektiva och enkla processer, tydlig ansvarsfördelning och tydliga miljömål och handlingsplaner som kommunicerats i verksamheten. Ett miljöledningssystem ska säkerställa att verksamhetens lever upp till bland annat miljöbalken, sätter mål och följer upp dessa.

Svanen- Nordisk miljömärkning

För företag är en Svanenmärkning ett bevis på att de aktivt arbetar för en hållbar produktion och att deras produkter eller tjänster uppfyller tuffa miljökrav.
Genom att bli Svanenmärkt visar ni att er verksamhet tar ett helhetsgrepp att optimera miljöarbetet, men även kvalitets- och hälsoaskpekter.

Behåll er Svanenlicens

Har er verksamhet redan klarat kraven för Svanenmärkning och erhållit Svanenlicens så gäller det att behålla den- vilket kan vara nog så svårt. Kriterierna för Svanen skärps omkring var fjärde år då produkter och tjänster som klarat de gamla kraven måste ompröva sig för att behålla sin licens. HUAros ser till att ni klarar kraven för Svanenmärkning hjälper er att uppfylla de nya kraven så att ni kan behålla er Svanenlicens.

Tagged under

Tjänster inom ledningssystem

Miljöledningssystem

Miljöcertifiering enligt ISO 14001. Avsikten med certifierade miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14001, är…

Läs mer

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) - God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter…

Läs mer

Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av…

Läs mer

Om ledningssystem

Ett ledningssystem handlar om hur en verksamhet styrs och fungerar. Alla verksamheter…

Läs mer