Miljöledningssystem

Miljöledning enligt ISO 14001.

Avsikten med av tredje part certifierade miljöledningssystem, som t.ex. ISO 14001, är att det ska vara en slags miljöstämpel för att de grundläggande miljösäkrande processerna ska finnas på plats i verksamheten. Miljöledningssystemet ska säkerställa att verksamheten lever upp till bland annat miljöbalken, sätter mål och följer upp dessa. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert miljöarbete vare sig ni bara vill säkerställa att ni lever upp till lagkrav, vill certifiera er enligt ISO 14001 kan vi assistera er hela vägen till att en extern revisor granskar systemet.

Miljöledningssystem enligt lagkrav och behov

Söker ni en miljökonsult som kan assistera er till att bygga upp ett miljöledningssystem har du kommit rätt! Våra miljökonsulter assisterar er i framtagandet av allt från ett enkelt miljöledningssystem för att ni ska leva upp till gällande miljölagstiftning och få in grundläggande miljöhänsyn i er verksamhet till ett mer omfattande miljöledningssystem så att ni kan miljöcertifiera er verksamhet enligt ISO 14001. Vi kan assistera er i alla steg. Vi assisterar såväl stor som liten. Tveka inte att kontakta oss. Vi är lätta att ha att göra med och vi ser till just Era behov i första hand.

Miljöledningssystem enligt ISO 14001 – En miljöstämpel

Avsikten med certifierade miljöledningssystem enligt t.ex. ISO 14001 är att det ska vara en slags miljöstämpel, en trovärdig stämpel för att de grundläggande miljösäkrande processerna ska finnas på plats i verksamheten. Vi assisterar er om så önskas hela vägen till en certifiering enligt ISO 14001:2015 som utförs av en tredjepart godkänd av Swedac och även vidare i ert miljöledningsarbete om ni redan är certifierade.

Älska ISO, älska goda rutiner

Tro det eller ej, men vi har flera kunder som älskar ISO. Det är egentligen inte så konstigt då ISO handlar om att ha goda rutiner i allt från ledningsmöten till årliga miljöbokslut. Oftast påverkas också lönsamheten i en positiv riktning. Ett välfungerande ledningssystem innebär en välfungerande verksamhet.

Miljöledningssystemet – Ett verktyg mot klimathotet

Miljöutmaningarna i Sverige och övriga världen innebär stora utmaningar. Vi lever alla under ett hot från ett klimat och en naturmiljö som håller på att förändras till följd av att vi släpper ut för mycket koldioxid från vår användning av fossila bränslen och vår mark- och vattenanvändning. Utmaningar vi alla står inför och måste kämpa för. Detta uppnås genom att vi alla drar vårt strå till stacken. Genom att verksamheten har effektiva och enkla processer, tydlig ansvarsfördelning och tydliga miljömål och handlingsplaner som kommunicerats i verksamheten. Ett miljöledningssystem ska säkerställa att verksamhetens lever upp till bland annat miljöbalken, sätter mål och följer upp dessa.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »

Tjänster inom ledningssystem

Internrevisioner

Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni…

Läs mer

Miljöledningssystem

Miljöledning enligt ISO 14001. Avsikten med av tredje part certifierade miljöledningssystem, som t.ex.…

Läs mer

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) - God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter…

Läs mer

Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av…

Läs mer