Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Våra tjänster

Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1.

Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiskt arbetsmiljöarbete vare sig ni bara vill få grunderna på plats eller certifiera er enligt ISO 45001 och AFS 2001:1

Vi assisterar er till certifiering av ert arbetsmiljöarbete

Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven är dock större för verksamheter med flera anställda. Har verksamheten fler än tio anställda ska rutinerna vara dokumenterade. Det ska finnas ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

"Vi kan assistera alla slags verksamheter med att leva upp till de lag- och författningskrav som berör just Er verksamhet."

Arbetsmiljöarbete - för en säker och trivsam arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att säkerställa en säker och trivsam arbetsmiljö. Det handlar bland annat om att göra riskbedömningar, ha tydliga rutiner och att följa upp hur de anställda mår. Ledningen ska även bistå de anställda till prioriteringar vid hög arbetsbelastning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas i samråd mellan ledning och de anställda.

Öka verksamhetens attraktionskraft

Genom att bedriva ett systematiskt och välfungerande arbetsmiljöarbete och även certifiera verksamheten ökar verksamhetens attraktionskraft såväl mot anställda som beställare, trivseln kan öka och sjukskrivningar/sjukskrivningskostnader kan minska.

Vi hjälper er att skapa ett effektiv systematiskt arbetsmiljöarbete anpassat efter er verksamhet oavsett storlek: allt från små företag och föreningar till stora myndigheter och statliga bolag.  Vi tycker om att jobba med olika slags verksamheter, då lär vi oss mer - våra erfarenheter är er nytta.

Vi assisterar även med utbildningar och workshops för anställda och ledningsgrupper.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av era behov och berättar mer. Vi har våra kontor i Västerås och Nyköping men vi verkar över hela landet. Vi gör det enkelt och välfungerande

Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du arbeta med oss?
   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu