Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1.

Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av ert systematiskt arbetsmiljöarbete vare sig ni bara vill få grunderna på plats eller certifiera er enligt ISO 45001 och AFS 2001:1

Vi assisterar er till certifiering av ert arbetsmiljöarbete

Alla verksamheter ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Kraven är dock större för verksamheter med flera anställda. Har verksamheten fler än tio anställda ska rutinerna vara dokumenterade. Det ska finnas ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor i verksamheten.

Vi kan assistera alla slags verksamheter med att leva upp till de lag- och författningskrav som berör just Er verksamhet.

Sverker Carlsten

Arbetsmiljöarbete – för en säker och trivsam arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att säkerställa en säker och trivsam arbetsmiljö. Det handlar bland annat om att göra riskbedömningar, ha tydliga rutiner och att följa upp hur de anställda mår. Ledningen ska även bistå de anställda till prioriteringar vid hög arbetsbelastning. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska också utvecklas i samråd mellan ledning och de anställda.

Öka verksamhetens attraktionskraft

Genom att bedriva ett systematiskt och välfungerande arbetsmiljöarbete och även certifiera verksamheten ökar verksamhetens attraktionskraft såväl mot anställda som beställare, trivseln kan öka och sjukskrivningar/sjukskrivningskostnader kan minska.

Vi hjälper er att skapa ett effektiv systematiskt arbetsmiljöarbete anpassat efter er verksamhet oavsett storlek: allt från små företag och föreningar till stora myndigheter och statliga bolag.  Vi tycker om att jobba med olika slags verksamheter, då lär vi oss mer – våra erfarenheter är er nytta.

Vi assisterar även med utbildningar och workshops för anställda och ledningsgrupper.

Kontakta oss för att boka in ett kostnadsfritt möte så lyssnar vi av era behov och berättar mer. Vi har våra kontor i Västerås och Nyköping men vi verkar över hela landet. Vi gör det enkelt och välfungerande

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »

Tjänster inom ledningssystem

Internrevisioner

Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni…

Läs mer

Miljöledningssystem

Miljöledning enligt ISO 14001. Avsikten med av tredje part certifierade miljöledningssystem, som t.ex.…

Läs mer

Kvalitetsledningssystem

Kvalitetsledningssystem (ISO 9001:2015) - God kundnöjdhet Kan ni säkerställa kvalitet hos era produkter…

Läs mer

Arbetsmiljöledningssystem

Arbetsmiljöledningssystem, ISO 45001, AFS 2001:1. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av…

Läs mer