Klimatberäkningar

Vi utför klimatberäkningar av er verksamhet. Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet. Vi utför också klimatberäkningar av byggprojekt så att ni kan klimatdeklarera era nybyggnationer.

Kontakta oss så lyssnar vi av era behov eller berättar mer om olika alternativ.

GHG-protokollet är en internationell beräkningsstandard som används av nationer, företag och verksamheter för att beräkna klimatpåverkan på ett standardiserat sätt. GHG-protokollet utvecklas tillsammans med World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Beräkningar enligt GHG-protokollet ska följa dessa principer:
Relevans –Rapporteringen ska spegla verksamhetens verkliga utsläpp och påverkan.
Fullständighet – Rapporteringen ska vara så fullständig som möjligt och eventuella undantag ska förklaras.

Noggrannhet – rapporten ska sträva efter att beskriva verkliga utsläpp.

Jämförbarhet – Rapporteringen ska sträva efter att vara konsekvent och därmed jämförbar över tid.

Transparens – data, metoder, antaganden och källor ska redovisas.

Utsläppen delas in i tre olika scope.
Scope 1; direkta utsläpp
Scope 2; indirekta utsläpp genom inköpt energi
Scope 3; övriga indirekta utsläpp vilket innebär inköp av varor och tjänster till exempel materialförbrukning, logistik, flygresor, taxi och hotellnätter. Beräkningarna tar även hänsyn till var klimatpåverkan sker. Om det sker uppströms (till exempel via leverantörer), direkt i verksamheten eller nedströms via sålda produkter.

GHG-protokollet förespråkas t.ex. av GRI.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »