Hållbara upphandlingar

Hållbarhetskrav i upphandling

Varje upphandling är ett hantverk
Varje upphandling med avtal är ett hantverk. Regelverket må vara strikt men en upphandling genomförs ofta med unika förutsättningar avseende kontraktsföremål, tillgänglig tid, budgetram och deltagare. Tillsammans med många marknader och branscher i ständig och snabb förändring.

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling bidrar till att vi når lokala, regionala, nationella och internationella hållbarhetsmål. Det kan handla om det svenska klimatmålet noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, de 17 globala mål som formuleras i Agenda 2030 eller de svenska miljökvalitetsmålen.

Att bedöma vilken påverkan ur ett livscykelperspektiv en viss uppsättning varor eller tjänster ger upphov till är komplext. Att utifrån detta prioritera och formulera vilka krav som kan ställas i relation till funktion, kvalitet, leveranssäkerhet, likabehandlingsprincipen och inte minst priset ökar komplexiteten ytterligare.

Det bästa är förstås när alla delar förstärker varandra. När arbetet sker integrerat från det att en inköpsprocess startar.

Stöd i kravställande och uppföljning

Har ni en upphandling på gång där ni vill ställa riktigt bra hållbarhetskrav? Våra konsulter har lång erfarenhet av att ställa och följa upp krav och kan hjälpa till med hela förfarandet, med början i behovs- och marknadsanalys, följt av formulering av krav, utvärdering av bevis för kravuppfyllnad och uppföljning av ställda krav under avtalsperioden.

Stöd i att lämna anbud i en upphandling

Eller planerar ni kanske att lämna anbud i en upphandling där det finns miljökrav? Då kan vi hjälpa till med stöd för att säkerställa att ni uppfyller kraven. Vi hjälper till med interna utredningar, kartläggningar, insamling och sammanställning av bevis för kravuppfyllnad, samt i kommunikationen med den upphandlande organisationen.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »