Miljöutredning

Påbörja ditt systematiska miljöarbete nu.

En miljöutredning är ofta ett bra sätt att starta upp ett systematiskt miljöarbete. Det ger verksamheten en god koll på den miljöpåverkan, negativ och positiv, som verksamheten ger upphov till?

Miljöutredning – en god referenspunkt

Miljöutredningen tar fram vilka som är verksamhetens betydande miljöaspekter och bidrar till att peka ut riktningen framåt för miljöarbetet. En väl utförd miljöutredning kan även användas som referenspunkt och jämförelse för framtiden.

Förutom miljöutredningar utför vi också klimatberäkningar samt väsentlighetsanalyser gentemot Agenda 2030.

Kontakta oss så lyssnar vi av era behov och beskriver hur vi kan assistera på bästa sätt!

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping