Lagbevakning

Lagbevakning – Bindande krav för er verksamhet.

Hur ser lagkraven inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet samt samhällsansvar för er verksamhet ut? Att hålla koll på alla svenska miljölagar, myndighetsbeslut, vägledande domar, EU-förordningar och förstå vad allt detta innebär för den egna verksamheten är ett omfattande och mödosamt arbete. Vi på HUAros gör det enkelt för er och vi kan matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001 och arbetsmiljö ISO 45001 för er verksamhet. Vi skapar tydliga rutiner och instruktioner för hur era processer och funktioner berörs samt hur ni uppfyller kraven.

Krånglig miljöjuridik? Vi hjälper dig.

Vet ni vilka lagar och andra krav som berör er verksamhet? Hur ser lagkraven inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet samt samhällsansvar för er verksamhet ut? Miljöjuridiken inom både Sverige och EU är känd för att snårig och svår att hålla sig à jour med. Och grunden för att kunna följa kraven i lagstiftningen är givetvis att man känner till vilka kraven är. Det är en ansenlig mängd lagstiftning och det är lätt att missa något om man inte är van att arbeta med frågorna. HUAros hjälper er att hitta rätt i den snåriga miljöjuridiken.

Det är inte lätt att hänga med när lagar tillkommer, förändras eller försvinner. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen av er lagbevakning vare sig ni bara säkerställa att ni lever upp till dessa eller vill certifiera er enligt ISO 14001:2015. Vi skapar rutiner och instruktioner för hur er verksamhet berörs samt hur ni uppfyller kraven.

Smidig och tydlig lagbevakningstjänst

Vi erbjuder en smidig lagbevakningstjänst som är till stor hjälp för att hålla sig uppdaterad och skapar trygghet i att ni efterlever de lagar som berör er verksamhet. HUAros lagbevakningstjänst bistår er med information kring lagstiftning och laguppdateringar inom önskade områden som miljö, arbetsmiljö, kvalitet, samhällsansvar och säkerhet. Vi bevakar all svensk lagstiftning samt EU-förordningar och föreskrifter. Dessutom håller vi koll på vägledande domar och sammanfattar allt på ett smidigt och begripligt sätt. Detta är en central del om ni vill certifiera er verksamhet mot exempelvis ISO 14001:2015.

HUAros gör det enkelt för er och vi kan matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001 och arbetsmiljö för er verksamhet.

Skräddarsydd lagbevakning för alla

Vi kan bistå er organisation med anpassad lagbevakning där vi sorterar fram de miljölagar som berör ditt företag och som du måste känna till och efterleva som företagare.

Vi har anpassade lagbevakningstjänster riktade till företag som vill lägga mindre tid på uppdatering och lagbevakning. Vi ser till att ni får tydlig kännedom om de lagar och krav som berör er verksamhet samt säkerställer att dessa efterlevs.

Lagidentifiering – Vi gör det enkelt för er

Vi ser att ni slipper hålla koll på alla svenska miljölagar, myndighetsbeslut, vägledande domar, EU-förordningar och förstå vad allt detta innebär för er verksamhet. Vi gör det  omfattande arbetet att identifiera lagar och krav som ni är i behov av att veta. Genom tydlig dokumentation ser vi till att ni får tydlig kännedom om de lagar och krav som berör er verksamhet.

Till varje författning ger vi hänvisningar som underlättar ert arbete. Utifrån hur er verksamhet är uppbyggd delar vi upp lagkraven i en organisationsstruktur. Då blir det enkelt att separera lagförteckningar för olika organisationer/affärsområden samt separera rapporter. Vi kontrollerar er lagförteckning mot vilka författningar som har uppdaterats och informerar berörda medarbetare.

Identifiera andra bindande krav

Vi kan även skapa information över andra, bindande krav i er verksamhet som tillstånd, branschrekommendationer, kundkrav eller standarder. Därtill kan vi koppla dessa till er verksamhets olika processer och aspekter. Det gör att ni kan snabbt och effektivt kan kontrollera och dokumentera att ni efterlever de lagar och andra bindande krav som berör er verksamhet.

Tagged under