Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Våra tjänster

Lagbevakning

Lagbevakning - Bindande krav för er verksamhet.

Hur ser lagkraven inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet samt samhällsansvar för er verksamhet ut? Att hålla koll på alla svenska miljölagar, myndighetsbeslut, vägledande domar, EU-förordningar och förstå vad allt detta innebär för den egna verksamheten är ett omfattande och mödosamt arbete. Vi på HUAros gör det enkelt för er och vi kan matcha kraven i de olika ledningssystemen för miljö ISO 14001 och arbetsmiljö ISO 45001 för er verksamhet. Vi skapar tydliga rutiner och instruktioner för hur era processer och funktioner berörs samt hur ni uppfyller kraven.

Smidig och tydlig lagbevakningstjänst.

Vi erbjuder en smidig lagbevakningstjänst som är till stor hjälp för att hålla sig uppdaterad och skapar trygghet i att ni efterlever de lagar som berör er verksamhet. HUAros lagbevakningstjänst bistår er med information kring lagstiftning och laguppdateringar inom önskade områden som miljö, arbetsmiljö, kvalitet, samhällsansvar och säkerhet. Vi bevakar all svensk lagstiftning samt EU-förordningar och föreskrifter. Dessutom håller vi koll på vägledande domar och sammanfattar allt på ett smidigt och begripligt sätt. Detta är en central del om ni vill certifiera er verksamhet mot exempelvis ISO 14001:2015.

Skräddarsydd lagbevakning

Vi kan bistå er organisation med anpassad lagbevakning där vi sorterar fram de miljölagar som berör ditt företag och som du måste känna till och efterleva som företagare.
Vi har anpassade lagbevakningstjänster riktade till företag som vill lägga mindre tid på uppdatering och lagbevakning. Vi ser till att ni får tydlig kännedom om de lagar och krav som berör er verksamhet samt säkerställer att dessa efterlevs.

Lagidentifiering

Vi hjälper er att ha koll på alla svenska och eventuella utländska miljölagar, myndighetsbeslut, vägledande domar, EU-förordningar och förstå vad allt detta innebär för er verksamhet. Vi gör arbetet att identifiera lagar och krav som ni är i behov av att veta. Genom tydlig dokumentation ser vi till att ni får tydlig kännedom om de lagar och krav som berör er verksamhet.

Till varje författning ger vi hänvisningar som underlättar ert arbete. Utifrån hur er verksamhet är uppbyggd delar vi upp lagkraven i en organisationsstruktur. Då blir det enkelt att separera lagförteckningar för olika organisationer/affärsområden samt separera rapporter. Vi kontrollerar er lagförteckning mot vilka författningar som har uppdaterats och informerar berörda medarbetare.

Identifiera andra bindande krav

Vi kan ordna och strukturera information över andra bindande krav i er verksamhet som tillstånd, branschrekommendationer, kundkrav eller standarder. Därtill kan vi koppla dessa till er verksamhets olika processer och aspekter. Det gör att ni kan snabbt och effektivt kan kontrollera och dokumentera att ni efterlever de lagar och andra bindande krav som berör er verksamhet.

Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du arbeta med oss?
   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu