Agenda 2030

Agenda 2030 och globala målen.

Agenda 2030, även kallat de Globala målen, är något som alla verksamheter måste förhålla sig till. Vi guidar er i det arbetet.

Vad är de Globala målen?

Globala målen är sammansatta hållbarhetsmål för hela världen antagna av FN 2015. Fler och fler myndigheter, företag och verksamheter i Sverige ställer om sitt hållbarhetsarbete mot de Globala målen. De Globala målen har 17 övergripande mål och 169 delmål med indikatorer. I begreppet inkluderas de tre dimensionerna av hållbarhet; ekologisk, ekonomisk och socialt.

Olika arbetssätt

Det finns ett par olika metodiker att närma sig de Globala målen beroende på vilken verksamhet ni bedriver. Vi hjälper både stora och små verksamheter att införliva Agenda 2030 i sin verksamhet på riktigt. Kontakta oss eller boka in ett möte för att diskutera hur vi kan hjälpa er med Agenda 2030.

Tagged under