Naturvård

Biologisk mångfald med genomtänkt och långsiktig naturvård.

Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen hur just er verksamhet kan arbeta med biologisk mångfald genom naturvårdande skötselplaner.

För att främja den biologiska mångfalden och artrikedomen är det viktigt att arbeta med genomtänkt och långsiktig naturvård. Vi samarbetar bland andra med professor Nils Ryrholm för att ta fram skötselplaner i samråd med kunder och andra uppdragsgivare gällande naturvård. Vi kan även hålla i föreläsningar gällande naturvård. De brukar vara mycket uppskattade och verkligen öppna ögonen för nya möjligheter.

HUAros har bland annat arbetat med på ett sätt innovativ naturvård i infrastrukturens biotoper som motorbanor och flygfält där kunder i dessa branscher erhålligt naturvårdsbidrag från flertalet kommuner och länsstyrelser via Jordbruksverket/Naturvårdsverket.

Vi hjälper med naturvårdsbidrag

Vi stöttar även företag/organisationer som söker bidrag för sin naturvård, exempelvis jordbrukarstöd från Jordbruksverket och bidrag från den Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) via kommuner och länsstyrelser. Ofta går god naturvård hand i hand med en enklare skötsel av era grönytor då det många gånger handlar om att magra ur och sänka tillväxthastigheten.

Ofta går god naturvård hand i hand med en på sikt enklare och kostnadseffektivare skötsel av era grönytor. Vilket på sikt kommer minska behovet av att rensa sly och klippa gräs ofta.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »