Naturvård

Biologisk mångfald med genomtänkt och långsiktig naturvård.

Våra ekosystemtjänster med ett intakt ekosystem och biologisk mångfald kräver god naturvård vilket är förutsättning för att vi människor fortsatt ska kunna nyttja naturens rikedomar vilka upprätthåller och förbättrar vårt välmående och våra livsvillkor. Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen hur just Er verksamhet kan arbeta med biologisk mångfald genom naturvårdande skötselplaner.

För att främja den biologiska mångfalden och artrikedom är det viktigt att arbeta med genomtänkt och långsiktig naturvård. HUAros har bland annat arbetat med naturvård i infrastrukturens biotoper som motorbanor och flygfält. Vi samarbetar bland andra med professor Nils Ryrholm för att ta fram skötselplaner i samråd med kunder och andra uppdragsgivare gällande naturvård. Vi kan även hålla i föreläsningar gällande naturvård. De brukar vara mycket uppskattade.

Vi hjälper med naturvårdsbidrag och -stöd

Vi stöttar även företag/organisationer som söker bidrag för sin naturvård, exempelvis jordbrukarstöd från Jordbruksverket och bidrag från den Lokala Naturvårdssatsningen (LONA) via kommuner och länsstyrelser. Ofta går god naturvård hand i hand med en enklare skötsel av era grönytor då det många gånger handlar om att magra ur och sänka tillväxthastigheten biologiskt.
Men varför är då forskare, miljömedvetna politiker, kunder och beslutsfattare bekymrade över brist på god naturvård att diverse ”obetydliga” djur och växter håller på att försvinna?

Ekosystemtjänster

I takt med att människan lärt sig mer om naturen har vi insett att naturen, kostnadsfritt, hjälper oss med många saker som vi inte tidigare funderat över. Detta kallas med en sammanfattande benämning ekosystemtjänster, och för att naturen ska fortsätta kunna “leverera”, krävs en genomtänkt naturvård.

En dyrköpt erfarenhet som många gånger gjorts i den industrialiserade delen av världen är att naturen bara kan ge oss dessa ekosystemtjänster om ekosystemen är någorlunda intakta genom god naturvård vilket innebär att den biologiska mångfalden inte heller får vara alltför kraftigt skadad. Även i våra ögon kan oansenliga växter och djur kan vara viktiga kuggar i ett ”maskineri” som vi ännu inte upptäckt eller i alla fall ännu inte kan överblicka.

Flygande insekter har en central roll för pollineringen. 80 procent av alla vilda växter pollineras av insekter. Bär, frukt och oljeväxter är beroende av insektspollinering och jobbet utförs inte bara av bin, humlor och fjärilar utan av nästan alla flygfän. I USA har man uppskattat värdet av insekternas pollinering för den amerikanska jordbruksindustrin till 57 miljarder dollar per år.

Vad är god naturvård?

Exempel på sådana tjänster som i grunden är beroende av en god naturvård är: pollinering av våra grödor, vattenhushållning, avrinning, vattenrening, giftsanering, luftrening, syreproduktion.

Den dag vi själva måste ha industrier för att rena varje droppe vatten eller framställa det syre vi andas det att bli väldigt dyrt att leva för var och en av oss. I ett föränderligt klimat kommer också fungerande ekosystem genom god naturvård att kunna hjälpa till att mildra effekterna av de fenomen vi ännu inte kan förutse.

Tagged under