Tjänster inom miljö/ hållbarhet

  070- 379 54 45

  Hållbarhet/miljö

  Inom fälten hållbarhet och miljö erbjuder vi många olika tjänster. Allt från att hålla miljöutbildningar,
  bistå en ledningsgrupp i det strategiska hållbarhetsarbetet, bistå till en certifiering enligt ISO 14001, hyra ut en hållbarhetschef.
  Läs mer om våra olika tjänster inom hållbarhet och miljö eller kontakta oss direkt så lyssnar vi gärna in era behov.

  HUAros utvecklar ett miljöledningssystem så att ni kan miljöcertifiera er verksamhet enligt ISO 14001, EMAS, KRAV eller Svanen.

  Stöd till certifieringar

  Vi assisterar er i utvecklandet av ett miljöledningssystem oavsett om ni vill certifiera er eller inte. Vi assisterar er verksamhet hela vägen fram till en certifiering enligt t.ex ISO 14001, Svanen eller Krav. Vi assisterar er också i utvecklandet av ett ledningssystem enligt HSSE samt andra ledningssystem.

  Läs mer »

  Kurser, workshops och utbildningar inom miljö, arbetsmiljö, kvalitetsarbete och hållbar utveckling.

  Miljöutbildningar

  Vi skräddarsyr miljöutbildningar för era behov. Vi gillar att hålla miljöutbildningar och hoppas att det märks.

  Läs mer »

  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Hållbarhetschef/samordnare

  Vi vill vara det självklara valet ifall ni, tillfälligt eller under en längre tid, önskar en extern miljö- eller hållbarhetschef/samordnare.

  Läs mer »

  Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag.

  Stöd till Myndigheter & Statliga bolag

  Vi har tjänster speciellt riktade mot Myndigheter och Statliga bolag inom hållbarhetsområdet. Vi har många års erfarenhet av att arbeta med Myndigheter och Statliga bolag och är väl insatta i vilka hållbarhetsfrågor som är aktuella. Vänd dig med förtroende till oss.

  Läs mer »

  Klimatberäkningar

  Vi utför klimatberäkningar av er verksamhet. Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

  Läs mer »

  Vi på HUAROS ger kurser, workshops och utbildningar i miljö, arbetsmiljö, kvalitet och hållbar utveckling

  Miljöutredningar

  Vilken är er största miljöpåverkan? Vilka är era mest betydande miljöaspekter? Det är bra att ha ett nuläge att utgå från när man vill satsa mer på miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi bistår er i att skapa en informativ miljöutredning. Något vi har lång erfarenhet av att genomföra. Kontakta oss så lyssnar vi av era behov.

  Läs mer »

  Hjälp och stöd från HUAROS vid strategiskt hållbarhetsarbete.

  Agenda 2030

  Vill ni utveckla ert arbete med hur ni hanterar Agenda 2030? Vi assisterar er i det arbetet bland annat genom utbildningar och workshops, väsentlighetsanalyser samt assistans till att utveckla mål och handlingsplaner.

  Läs mer »

  Naturvård & biologisk mångfald

  Vi på HUAros assisterar er i utvecklingen hur just er verksamhet kan arbeta med biologisk mångfald genom naturvårdande skötselplaner. Vi kan erbjuda en hög kompetens inom biologisk mångfald och naturvård.

  Läs mer »

  Projektledning inom strategisk miljöledning och andra typer av projekt

  Projektledning

  Vi är specialister inom hållbar utveckling och kan mycket effektivt och resultatinriktat leda, driva eller stödja er i projekt som har bäring på det. Vi bistår er oavsett om det handlar om policyframtagande, beslutsunderlag, utredningar, implementering, projektledning eller verksamhetsutveckling/management.

  Läs mer »

  Hållbarhetsredovisning enligt GRI:s riktlinjer.

  Hållbarhetsredovisning

  Vi bistår er i er hållbarhetsredovisning. Till exempel hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

  Läs mer »

  Revisioner - Vi kan internrevidera er verksamhet enligt ISO 14001:2004 samt ISO 9001:2008.

  Interna miljörevisioner

  Vill ni ha hög kvalitet i interna miljörevisioner och arbeta proaktivt med miljö och hållbarhetsfrågor?

  Vänd dig till oss.

  Läs mer »

  Vilka miljölagar och krav som berör din verksamhet? Vi hjälper dig igenom miljöjuridiken.

  Lagbevakning av miljöfrågor

  Vi hjälper er att bevaka miljölagstiftning på ett begripligt sätt och ta fram relevanta miljölagar som berör er verksamhet. Vänd dig till oss.

  Läs mer »

  Expertis inom kemikaliefrågor

  Vi är kunniga inom systematiskt kemikaliearbete och stöttar er i kemikaliefrågor. Kontakta oss så finner vi en passande lösning.

  Läs mer »

  Väx hållbart

  Vi vet att hållbarhet lönar sig och
  vi har många års erfarenhet av att utveckla hållbarhetsarbete åt företag och organisationer.

  Flexibla lösningar

  Oavsett utgångsläge anpassar vi oss till kundens förutsättningar för en ständig förbättring

  Bredd & djup

  Vi löser det mesta kunder efterfrågar inom hållbarhet och ISO. Vid behov har vi också ett brett kontaktnät.

  Kontakta oss idag

   Ange företaget du representerar.

   classic-editor-remember:
   block-editor

   HUAros kontor, Västerås.

   HUAros kontor, Nyköping