Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Våra tjänster

Söker du en miljökonsult, kvalitetskonsult eller arbetsmiljökonsult så kan du med trygghet vända dig till oss på HUAros AB i Västerås och Nyköping.
Vi assisterar allt från små privata företag till föreningar, myndigheter, kommuner och statliga bolag när det gäller miljö-, kvalitets- eller arbetsmiljöfrågor.

Stöd och assistans

Få det stöd ni behöver

ISO Ledningssystem

Ta ledningen i konkurrensen

Sustainable management

För ett hållbart företagande

Kontakta HUAros

Skicka meddelande till oss
Specifikt stöd och assistans till myndigheter och statliga bolag.

Hos oss får du det stöd du behöver

Vi på HUAros har under en längre tid assisterat myndigheter och statliga bolag i för dem specifika frågor. Det gör att vi har lätt för att få en förståelse för just Era behov och önskemål och kan erbjuda smidiga arbetssätt och lösningar. Vi har lång erfarenhet med:
- Hållbara upphandlingar
- Lagbevakning
- Naturvård
- Myndigheter
- Statliga bolag
- Utbildningar
Arbetsmiljö - HUAROS hjälper er systematisera ert arbetsmiljöarbete med tydliga rutiner, riskanalyser, uppföljningsmöten, utbildningar samt följa upp alla tillbud och eventuella olyckor.

Våra ISO-tjänster

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ledningssystem eller säkerställande av verksamhetsprocesser för att stärka konkurrensen?
Vi kan assistera er med:
- Arbetsmiljöledningssystem enligt enligt ISO 45001 och AFS 2001:1
- Miljöledningssystem enligt ISO 14001
- Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015.
- Andra ledningssystem som Svanen-certifiering, ISO 17025:2018 och HSSE
- Internrevisioner utifrån kraven i ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001.
HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

För ett mer hållbart företagande

Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt i enlighet med er värdegrund. En välfungerande verksamhet drar till sig kapital, kunder och bra personal. Vi hjjäper er att utveckla er verksamhet mot ett mer hållbart företagande som inbegriber:
- Miljöfrågor
- Sociala frågor
- Hantering av arbetsmiljöfrågor
- Kvalitetsarbete
- Lagar och förordningar
- Intressenters krav
- Kundnöjdhetsmätningar
- Riskbedömningar
Kvalitetsledningssystem från HUAROS

Kontakta oss när du behöver hjälp

Vi assisterar er oavsett verksamhetsform och vi levererar alltid högklassiga tjänster i tid över hela Sverige inom miljö-, kvalitets-, arbetsmiljö eller hållbarhetsfrågor.
cf7form shortcode key error, unable to find form, did you update your form key?
Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
heartstareyelicenseusersleafcrossmenu