HJT Service

HUAros assisterar HJT Service till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö) ISO 9001:2015 (kvalitet).…

Aleris – Röntgen

HUAros AB har assisterat röntgen i kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring samt stöttat Aleris röntgen på Sabbatsberg till en…

Aros Polymerteknik

HUAros assisterar Aros Polymerteknik till att certifiera sig enligt ISO 14001:2015 (miljö) ISO 9001:2015 (kvalitet)…

Moderna Museet

HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i…

Aroseken

HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit…

Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet.…

SVEMO

HUAros hjälper Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet med arbetet kring motorsportens miljöpåverkan. Under 2012-13 tog vi fram förbundets…

Markbolagen

HUAros har assisterat företaget Markbolagen i utvecklandet av ett ledningssystem för arbetsmiljöfrågor samt hållit arbetsmiljöutbildningar för personalen.…

DynaMate

HUAros bistår DynaMate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö- och arbetsmiljöfrågor.…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö- och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Dedicare har certifieringar enligt ISO…

Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en…

Dixa

HUAros har assisterat Dixa (butikskommunikation och tryckeri) till att certifiera sig enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001…

Poolia

HUAros har på uppdrag av Poolia utfört en Energikartläggning av verksamheten.…

Trädmästarna

HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker…

TB Screen

HUAros assisterar tryckföretaget TB Screen i deras miljöcertifieringsarbete.…

AB Göta kanalbolag

Vi stöttar AB Göta kanalbolag i framtagandet av hållbarhetsredovisning enligt GRI G4.…

Warbro Kvarn

HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet.…

Tumba bruksmuseum

HUAros har bistått Tumba bruksmuseums restaurangverksamhet i ambitionen att göra menyer ekologiska och klimatkompenserade.…

Arbetsgivarverket

HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i…

Rivpoolen AB

HUAros har assisterat Rivpoolen AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete.…

PPAM Solkraft

HUAros har assisterat solcellsföretaget PPAM i deras arbetsmiljöarbete. Vi har gjort en revision av hur väl deras arbetsmiljöarbete…

Karlstad Airport

HUAros driver ett projekt för främjandet av biologisk mångfald på flygfältet i Karlstad. Projektet ingår i vårt…

Karlof Städservice

HUAros har bistått verksamheten i att bygga upp ett smidigt arbetsmiljöledningssystem för att trygga ett säkert och…

Forslunds tvätt

HUAros har bistått Forslunds tvätt i deras miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bland annat genom att utföra interna…

Världskulturmuseerna

HUAros har bistått de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i det strategiska miljöarbetet.…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Arkitekturmuseet

HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt bistått med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål.…

Vårdanalys

HUAros har assisterat myndigheten Vårdanalys i det systematiska miljöarbetet. Vi har bistått med en miljöutredning av de…

SOS Alarm

HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga…

NETEL AB

Stöd i strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete.…

CalorMet

HUAros assisterar CalorMet till en ISO certifiering inom kvalité. ISO 9001.…

Byggessen

HUAros assisterar Byggessen AB i arbetet med kvalité, miljö och arbetsmiljö fram till ISO-certifieringar (9001, 14001, 45001)…

Region Västmanland

HUAros tar fram miljökrav för upphandlingar av medicinteknisk utrustning samt en vägledning för arbete med cirkulära materialflöden…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping