DynaMate

HUAros bistår DynaMate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö- och arbetsmiljöfrågor.…

Världskulturmuseerna

HUAros bistår de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i deras strategiska miljöarbete. Vidare…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö och kvalitetsarbetet. Dedicare är certifierat enligt ISO 14001 och…

Lagbevakning

Lagbevakning – Bindande krav för er verksamhet. Hur ser lagkraven inom miljö, arbetsmiljö, säkerhet samt samhällsansvar för…