Moderna Museet

HUAros assisterar Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingår bland annat stöd i att skapa…

Arbetsgivarverket

HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Världskulturmuseerna

HUAros har bistått de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i det strategiska miljöarbetet.…

Arkitekturmuseet

HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt bistått med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål.…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping