Arbetsgivarverket

HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping