Moderna Museet

HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i…

Arbetsgivarverket

HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i…

Ett grönt kontor

Utbildning för tjänsteorienterade kontorsföretag Även tjänsteorienterade kontorsföretag påverkar miljön. Vi går på djupet kring tjänsteföretagens miljöpåverkan och hur…

Gröna inköp

Utbildning i grönare inköp – För bättre ekonomi Hur inköpen går till har ofta stor påverkan på…

Aktiv naturvård

Från gräsklippning till aktiv naturvård – steget är inte långt. En utbildning riktad till verksamheter med större…

Världskulturmuseerna

HUAros har bistått de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i det strategiska miljöarbetet.…

DynaMate

HUAros bistår DynaMate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö- och arbetsmiljöfrågor.…

Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö- och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Dedicare har certifieringar enligt ISO…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping