Ett grönt kontor

Utbildning för tjänsteorienterade kontorsföretag Även tjänsteorienterade kontorsföretag påverkar miljön. Vi går på djupet kring tjänsteföretagens miljöpåverkan och hur…

Gröna inköp

Utbildning i grönare inköp – För bättre ekonomi Hur inköpen går till har ofta stor påverkan på…

Aktiv naturvård

Från gräsklippning till aktiv naturvård – steget är inte långt. En utbildning riktad till verksamheter med större…

Arbetsgivarverket

HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i…

Moderna Museet

HUAros assisterar Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingår bland annat stöd i att skapa…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Världskulturmuseerna

HUAros har bistått de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i det strategiska miljöarbetet.…

DynaMate

HUAros bistår DynaMate i lagkravsbevakning samt med utbildningsinsatser kring miljö- och arbetsmiljöfrågor.…

Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö- och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Dedicare har certifieringar enligt ISO…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping