Statliga bolag

Till statliga bolag erbjuder vi bland annat följande tjänster: Stöd i det strategiska hållbarhetsarbetet och allt som…

Mikael Norén, VD

Mikael Norén, VD Konsult inom miljö-, naturvårds- och kvalitetsfrågor 070 – 379 54 45  mikael.noren@huaros.se…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping