Aroseken

HUAros bistår Aroseken i det systematiska arbetsmiljöarbetet samt i arbetet med gällande ledningssystem. HUAros har även hållit…

Region Västmanland

HUAros tar fram miljökrav för upphandlingar av medicinteknisk utrustning samt en vägledning för arbete med cirkulära materialflöden…

Vårdanalys

HUAros har assisterat myndigheten Vårdanalys i det systematiska miljöarbetet. Vi har bistått med en miljöutredning av de…

Warbro Kvarn

HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet.…

Karlof Städservice

HUAros har bistått verksamheten i att bygga upp ett smidigt arbetsmiljöledningssystem för att trygga ett säkert och…

Trädmästarna

HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping