Projektledning

När ert företag behöver en strukturerad, positiv och driven projektledare, så kan vi på HUAros AB hjälpa…

Internrevisioner

Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni följer standardens krav på…

SOS Alarm

HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga…

Vårdanalys

HUAros assisterar myndigheten Vårdanalys i det systematiska miljöarbetet. Vi har bistått i skapandet av en miljöutredning samt…

Carema Sjukvård

HUAros AB har hjälpt till att utveckla miljöledningssystemet åt Carema Sjukvård. HUAros AB har genomfört miljörevisioner på…