Moderna Museet

HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i…

Arbetsgivarverket

HUAros har assisterat Arbetsgivarverket i deras systematiska miljöarbetet. I arbetet har ingått att göra en miljöutredning och assistera i…

Warbro Kvarn

HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet.…

Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet.…

Rivpoolen AB

HUAros har assisterat Rivpoolen AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete.…

Trädmästarna

HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping