Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Liebherr

Etikett: uppdrag

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet.

Uppdrag

Liebherr

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....

Fler texter med denna etikett

Liebherr
Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....
Moderna Museet
HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i att skapa en miljöutredning och att assistera i skapandet av mål, policyer och handlingsplaner. HUAros har även hållit en miljöutbildning för Moderna museet personal....
Byggessen
HUAros assisterar Byggessen AB i arbetet med kvalité, miljö och arbetsmiljö fram till ISO-certifieringar (9001, 14001, 45001) och är fortsatt stöd i KMA-arbetet....
NETEL AB
Stöd i strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete....
CalorMet
HUAros assisterar CalorMet till en ISO certifiering inom kvalité. ISO 9001....
Myndigheten för Press Radio och TV
HUAros har bistått Myndigheten för Press Radio och TV i det systematiska miljöarbetet fram till en miljöcertifiering enligt ISO 14001. Vi har även hållit grundläggande miljöutbildningar för all personal vid flera tillfällen....
SOS Alarm
HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga i deras hållbarhetsredovisning som bygger på GRI:s standarder....
Statens historiska museer
HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en miljöutredning samt i utvecklandet av miljöledningssystemet, policyer, mål och handlingsplaner. Vi har även haft en miljöutbildning med workshop för all personal. I Statens historiska museer ingår Historiska museet, L...
Tumba bruksmuseum
HUAros har bistått Tumba bruksmuseums restaurangverksamhet i ambitionen att göra menyer ekologiska och klimatkompenserade....
SVEMO
HUAros hjälper Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet med arbetet kring motorsportens miljöpåverkan. Under 2012-13 tog vi fram förbundets hållbarhetsredovisning som bygger på GRI:s standarder....
Tekniska museet
HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål och handlingsplaner samt stöd i det strategiska miljöarbetet. Vi har även hållit i miljöutbildningar för all personal....
Musikverket och Caprice Records
HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet. I Musikverket ingår Musik- och teaterbiblioteket, Caprice Records, Svenskt visarkiv, Scenkonstmuseet samt Elektronmusikstudion (EMS)....
Warbro Kvarn
HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet....
Dedicare
HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö- och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Dedicare har certifieringar enligt ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Vi har även haft miljöutbildningar för personalen i Sverige och Norge samt bistått i revisioner och lagkravsbevakningar....
Forslunds tvätt
HUAros har bistått Forslunds tvätt i deras miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bland annat genom att utföra interna revisioner, bistå i utvecklandet av rutiner mål och handlingsplaner samt med lagbevakning. Forslunds tvätt är certifierade enligt ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001 samt är Svanencertifierade....
Dixa
HUAros har assisterat Dixa (butikskommunikation och tryckeri) till att certifiera sig enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001 (kvalitet) och ISO 45001 (arbetsmiljö) samt assisterat fram till Svanenmärkning....
Rivpoolen AB
HUAros har assisterat Rivpoolen AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete....
Karlof Städservice
HUAros har bistått verksamheten i att bygga upp ett smidigt arbetsmiljöledningssystem för att trygga ett säkert och systematiskt arbetsmiljöarbete....
Trädmästarna
HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker arbetsmiljö och välfungerande processer....
PPAM Solkraft
HUAros har assisterat solcellsföretaget PPAM i deras arbetsmiljöarbete. Vi har gjort en revision av hur väl deras arbetsmiljöarbete lever upp till kraven i AFS 2001:1 samt har assisterat med råd och vägledning. HUAros säljer även solcellssystem som PPAM levererar....
Carema Sjukvård (numera en del av Capio)
HUAros AB har bistått Carema Sjukvård (numera en del av Capio) i det systematiska miljö- och kvalitetsarbetet samt har genomfört interna miljörevisioner på flera vårdenheter....
Karlstad Airport
HUAros driver ett projekt för främjandet av biologisk mångfald på flygfältet i Karlstad. Projektet ingår i vårt mål att öka artrikedomen i infrastrukturmiljöer....
Arkitekturmuseet
HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt bistått med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål....
Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du jobba med oss?

   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu