Moderna Museet

HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i…

CalorMet

HUAros assisterar CalorMet till en ISO certifiering inom kvalité. ISO 9001.…

NETEL AB

Stöd i strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete.…

Byggessen

HUAros assisterar Byggessen AB i arbetet med kvalité, miljö och arbetsmiljö fram till ISO-certifieringar (9001, 14001, 45001)…

SOS Alarm

HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga…

Tumba bruksmuseum

HUAros har bistått Tumba bruksmuseums restaurangverksamhet i ambitionen att göra menyer ekologiska och klimatkompenserade.…

SVEMO

HUAros hjälper Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet med arbetet kring motorsportens miljöpåverkan. Under 2012-13 tog vi fram förbundets…

Warbro Kvarn

HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet.…

Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en…

Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet.…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö- och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Dedicare har certifieringar enligt ISO…

Trädmästarna

HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker…

Arkitekturmuseet

HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt bistått med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål.…

PPAM Solkraft

HUAros har assisterat solcellsföretaget PPAM i deras arbetsmiljöarbete. Vi har gjort en revision av hur väl deras arbetsmiljöarbete…

Karlstad Airport

HUAros driver ett projekt för främjandet av biologisk mångfald på flygfältet i Karlstad. Projektet ingår i vårt…

Forslunds tvätt

HUAros har bistått Forslunds tvätt i deras miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bland annat genom att utföra interna…

Dixa

HUAros har assisterat Dixa (butikskommunikation och tryckeri) till att certifiera sig enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001…

Rivpoolen AB

HUAros har assisterat Rivpoolen AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete.…

Karlof Städservice

HUAros har bistått verksamheten i att bygga upp ett smidigt arbetsmiljöledningssystem för att trygga ett säkert och…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping