Moderna Museet

HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i…

Byggessen

HUAros assisterar Byggessen AB i arbetet med kvalité, miljö och arbetsmiljö fram till ISO-certifieringar (9001, 14001, 45001)…

NETEL AB

Stöd i strategiskt och praktiskt hållbarhetsarbete.…

CalorMet

HUAros assisterar CalorMet till en ISO certifiering inom kvalité. ISO 9001.…

SOS Alarm

HUAros har utvecklat och byggt upp ett certifierat miljöledningssystem åt SOS Alarm AB. Vi är även delaktiga…

Warbro Kvarn

HUAros har assisterat Warbro kvarn i det systematiska arbetsmiljöarbetet.…

Tumba bruksmuseum

HUAros har bistått Tumba bruksmuseums restaurangverksamhet i ambitionen att göra menyer ekologiska och klimatkompenserade.…

Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål…

Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet.…

Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en…

SVEMO

HUAros hjälper Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundet med arbetet kring motorsportens miljöpåverkan. Under 2012-13 tog vi fram förbundets…

Dedicare

HUAros assisterar det börsnoterade vårdföretaget Dedicare i miljö- och kvalitets- och arbetsmiljöarbetet. Dedicare har certifieringar enligt ISO…

Forslunds tvätt

HUAros har bistått Forslunds tvätt i deras miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöarbete bland annat genom att utföra interna…

Dixa

HUAros har assisterat Dixa (butikskommunikation och tryckeri) till att certifiera sig enligt ISO 14001 (miljö), ISO 9001…

Rivpoolen AB

HUAros har assisterat Rivpoolen AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete.…

Karlof Städservice

HUAros har bistått verksamheten i att bygga upp ett smidigt arbetsmiljöledningssystem för att trygga ett säkert och…

Trädmästarna

HUAros assisterar Trädmästarna till att ytterligare utveckla sitt miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete för att säkerställa en säker…

PPAM Solkraft

HUAros har assisterat solcellsföretaget PPAM i deras arbetsmiljöarbete. Vi har gjort en revision av hur väl deras arbetsmiljöarbete…

Karlstad Airport

HUAros driver ett projekt för främjandet av biologisk mångfald på flygfältet i Karlstad. Projektet ingår i vårt…

Arkitekturmuseet

HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt bistått med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål.…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping