Om våra utbildningar

Vi gillar att hålla utbildningar och vi tror och hoppas att det märks. Vår ambition är att utbildningarna ska vara inspirerande samt relevanta för just Er verksamhet. Alla våra utbildningar är uppdaterade med den sensaste informationen och ger er verksamhet en mer konkret förbättring. Inspirerade och fyllda med ny kunskap lämnar ni våra utbildningar som också har varit en trevlig och sammansvetsande stund för er verksamhet.

Vi kan ha utbildningarna i era lokaler eller så ordnar vi en passande lokal i det område ni önskar. Vi ordnar även konferenser och workshops kopplade till utbildningsinsatser. Hör av dig med dina önskemål så skräddarsyr vi utbildningsinsatsen tillsammans med er. Utbildningarna skräddarsys efter verksamhetens behov, vi har allt från utbildningar på 30 minuter till heldagsutbildningar. Vi skapar även interaktiva utbildningar som kan vara en lösning för större verksamheter med större geografisk spridning. Ifall vi inte har kompetensen internt för just den utbildning ni önskar har vi ett brett nätverk av experter till hands.

Utbildning kring arbetsmiljöfrågor

Utbildning kring arbetsmiljöfrågor
Vi erbjuder utbildning inom fältet arbetsmiljö. Exempel på utbildningar inom fältet arbetsmiljö som brukar vara relevanta är:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken – hur ett välfungerande arbetsmiljöarbete skapas och implementeras i verksamheten.
  • Arbetsmiljö och ansvar – för chefer och arbetsledare.
  • Att hantera arbetsmiljörisker och genomföra riskbedömningar.
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken.

Vi skräddarsyr alltid utbildningen för att den ska bli relevant för just er verksamhet. håller ofta kortare utbildningar om cirka 2 timmar. Vi tror på kortare utbildningar mer frekvent för att hålla arbetsmiljöarbetet levande. Vi tänker att verksamheter ofta skapar goda rutiner (ibland med vår hjälp) och att arbetsmiljöutbildningen då syftar till att skapa engagemang och intresse hos medarbetarna i frågan. De kan bistå till att skapa en eftersträvansvärd samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Hör av dig med dina tankar eller önskemål så ordnar vi en passande utbildning och ger er en offert att ta ställning till.

  • Tid:  < 2 timmar utbildning
  • Paus: 15 min (inkluderat)
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping