Om våra utbildningar

Vi gillar att hålla utbildningar, för de utmanar oss på ett stimulerande sätt och vi lär nytt. Vår ambition är att utbildningarna ska vara uppdaterade, informativa och ge en konkret förbättring till er verksamhet. Inspirerade och fyllda med ny kunskap lämnar ni våra utbildningar som också har varit en trevlig och sammansvetsande stund för er verksamhet.

Vi kan ha utbildningarna i era lokaler eller så har vi utbildningslokaler centralt i Västerås. Alternativt så ordnar vi en passande lokal i er närhet. Vi verkar i hela landet och också internationellt.

Utbildningarna skräddarsys efter verksamhetens behov, vi har allt från utbildningar på 30 minuter till utbildningar som sträcker sig över flera dagar. Vi skapar även interaktiva utbildningar som kan vara en lösning för större verksamheter med större geografisk spridning.

Kommunicera ert miljöarbete

Kommunicera ert miljöarbete

Hur bygger man upp en miljöprofil? Hur når ni ut med ert miljöarbete?
Utbildningen visar vilka verktyg som finns för att bygga upp en miljöprofil och hur detta kommuniceras ut till kund. Vi går igenom vilka olika miljömärkningar och certifikat som finns på marknaden.

  • Tid:  1-2 timmar utbildning
  • Paus: 15 min (inkluderat)
Tagged under