Rekordstora minskningar av co2, nu finns ett läge att ställa om

Coronakrisen har lett till rekordstora minskningar av Co2 utsläppen. De stimulanspaket som nu lanseras skapar en möjlighet till att vrida mot den omställning som vi behöver göra.

– Vi står vid en historisk korsväg och besluten kan leda åt båda håll. Men nu finns möjligheter att göra förändringar som är hållbara och skapa större motståndskraft mot framtida kriser genom att lansera ekonomiska stimulanspaket som gör det möjligt att nå klimatmålen, säger Corinne Le Quéré.

https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/rekordstora-minskningar-av-utslapp-under-coronakrisen/

classic-editor-remember:
classic-editor

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping