Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Motorsportarenor kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald

Svenska bilsportförbundet (SBF) publicerar en rapport som visar att motorsportarenor kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald där SBFs miljösamordnare och HUAros VD Mikael Norén menar att aktiva motorsportarenor ofta är betydligt mer artrika än omgivande igenvuxna eller hårt använda landskap.

Att skydda och öka den biologiska mångfalden är ett av FN:s främsta miljömål i Agenda 2030 och en av de största utmaningarna vi står inför idag. Svenska Bilsportforbundets rapport, som kompletterar tidigare forskning med liknande positiva resultat, visar att motorsportarenor, när de underhålls på rätt sätt, kan ha en netto positiv inverkan på den biologiska mångfalden och betraktas som tillgångar för att bevara och utveckla ekosystem.

Fem rödlistade arter på racerbilsbanor

Inventeringen genomfördes under sommaren och hösten 2022 av Calluna AB på tre racerbilsbanor runt om i Sverige – Annebergsbanan i Halland, Sundsvall Raceway i Medelpad och Höljes stadion i Värmland. Den upptäckte att racerbanor erbjuder en mängd olika livsmiljötyper där 390 arter av insekter hittades, med fem rödlistade arter.

Många av de arter som inventeras är förknippade med konstgjorda miljöer och infrastrukturbiotoper då de behöver regelbunden störning av sin miljö, öppen sand och god tillgång till örter som växer på öppna sandjordar. Motorsportarenor erbjuder därmed miljöer som bidrar till bevarandet av pollinerande insekter och krävande arter.

Ökad kunskap kring fauna

De flesta arter som påträffas tillhör Hymenoptera-insektsordningens Aculeata subclade, som inkluderar humlor, solitära bin och getingar. Förekomsten av skalbaggar, fjärilar och flugor undersöktes också vilket gjorde det möjligt att öka den nuvarande kunskapen om fauna på racerbilsbanor.

Projektet stöddes av FIA Sport Grant Program och valdes ut som finalist i 2022 års upplaga av FIA President's Climate Action Award.

SBFs miljösamordnare och HUAros VD Mikael Norén säger: ”Aktiva motorsportarenor är ofta betydligt mer artrika än omgivande igenvuxna eller hårt använda landskap. Vi föreslår att alla motorsportarenor får en skötselplan som identifierar och pekar ut vilka bevarandeåtgärder som vidtas för att upprätthålla och utveckla den biologiska mångfalden. Sådana åtgärder kan vara enkla och fokusera på hur man sköter gräsmattor, gräsmarker, buskzoner, sandytor och andra naturmiljöer i anslutning till motorvägarna."

Den fullständiga rapporten kan läsas på engelska här [PDF 2.4MB] ⭲.

Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du jobba med oss?

   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu