Sustainable management

Sustainable management – Ett hållbart företagande.

Sustainable management/hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor/miljöfrågor hanteras på ett effektivt sätt. En välfungerande verksamhet drar till sig kapital, kunder och bra personal.

Nya krav på företag och verksamheter

Det är en hel del krav att ta hänsyn till när ett företag eller annan verksamhets bedrivs bl.a:

  • miljöarbete
  • hantering av arbetsmiljöfrågor
  • kvalitetsarbete
  • lagar och förordningar
  • intressenters krav
  • kundnöjdhetsmätningar
  • riskbedömningar
  • medarbetarsamtal

Vi gör hållbarhetsarbetet enklare för er

Vi hjälper er att göra det mer förståeligt och hanterbart. Allt arbete som genomförs ska också ge något och inte bara vara ytterligare en uppgift som ska lösas. De olika delarna ska hålla ihop och helst stämma med affärsplanen för att verksamheten ska bli välfungerande och lönsam i längden. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ger förhoppningsvis låga sjuktal, lägre personalomsättning och högre trivsel. Ett fungerande hållbarhetsarbete ger lägre resursförbrukning, minskade risker och tillgång till en större marknad. Kvalitetsarbetet ger ordning och reda, minskade strulkostnader och risker och en effektivare organisation.

Hållbart företagande för alla storlekar

Växer företaget eller verksamheten blir det fler krav som berör och ska hanteras. Men tittar man lite närmare på kraven så ser man att de oftast inte är så orimliga. Med en tydlig årsplan, ansvarsfördelning och rätt stöd blir det snabbt mer hanterligt.

Vi assisterar allt från små företag och föreningar till stora myndigheter och statliga bolag. Vi tycker om att jobba med olika slags verksamheter, då lär vi oss mer. Våra erfarenhet är er nytta.

Tagged under