Sustainable management

Sustainable management – Ett hållbart företagande.

Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt i enlighet med er värdegrund. En välfungerande verksamhet drar till sig kapital, kunder och bra personal.

Nya krav på företag och verksamheter

Det är en hel del krav att ta hänsyn till när ett företag eller annan verksamhet bedrivs bland annat:

  • Miljöfrågor
  • Sociala frågor
  • Hantering av arbetsmiljöfrågor
  • Kvalitetsarbete
  • Lagar och förordningar
  • Intressenters krav
  • Kundnöjdhetsmätningar
  • Riskbedömningar

Vi gör hållbarhetsarbetet enklare för er

Vi hjälper er att göra det mer förståeligt, hanterbart och kommunicerbart. Allt arbete som genomförs ska också ge något och inte bara vara ytterligare en uppgift som ska lösas. De olika delarna ska hålla ihop och stämma med affärsplanen för att verksamheten ska bli välfungerande och lönsam i längden. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ger förhoppningsvis låga sjuktal, lägre personalomsättning och högre trivsel. Ett fungerande hållbarhetsarbete ger lägre resursförbrukning, minskade risker, högre varumärkesvärde och tillgång till en större marknad. Kvalitetsarbetet ger ordning och reda, minskade strulkostnader och risker och en effektivare organisation.

Hållbart företagande för alla storlekar

Växer företaget eller verksamheten blir det fler krav som berör och ska hanteras. Men tittar man lite närmare på kraven så ser man att de oftast inte är så orimliga. Med en tydlig årsplan, tydliga mål, ansvarsfördelning och rätt stöd blir det snabbt mer hanterligt.

Vi assisterar allt från små företag och föreningar till stora myndigheter och statliga bolag. Vi tycker om att jobba med olika slags verksamheter, då lär vi oss mer. Vår erfarenhet är er nytta.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping

HUAROS tjänster inom ledningssystem

Hållbarhet/miljö

Läs mer »

HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

Arbetsmiljö

Läs mer »

Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

Kvalitet

Läs mer »