Moderna Museet

HUAros assisterar Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingår bland annat stöd i att skapa en miljöutredning och att assistera i skapandet av mål, policyer och handlingsplaner. HUAros har även hållit en miljöutbildning för Moderna museet personal. Moderna museet har verksamhet i Stockholm och Malmö.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping