Moderna Museet

HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i att skapa en miljöutredning och att assistera i skapandet av mål, policyer och handlingsplaner. HUAros har även hållit en miljöutbildning för Moderna museet personal.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping