Statens historiska museer

HUAros har assisterat Statens historiska museer i det strategiska hållbarhetsarbetet. HUAros har bland annat bistått med en miljöutredning samt i utvecklandet av miljöledningssystemet, policyer, mål och handlingsplaner. Vi har även haft en miljöutbildning med workshop för all personal.
I Statens historiska museer ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Skokloster slott, Ekonomiska museet, Tumba Bruksmuseum och Arkeologerna.

responsive_meta_box_designation:
responsive_meta_box_facebook:
responsive_meta_box_twitter:
responsive_meta_box_googleplus:
responsive_meta_box_text_linkedin:
classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping