Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Internrevisioner

Etikett: ISO 9001:2008

Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet

Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni följer standardens krav på era ledningssystem genom återkommande interna revisioner. Genom välutvecklade och testade revisionsprocesser kan vi, bland annat, internrevidera er verksamhet utifrån kraven i ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001

Olika anledningar till internrevisioner

Revisioner kan göras av olika anledningar. Dels är återkommande, ofta årliga, interna revisioner ett krav inom ifall ni är ISO-certifierade. Dels kan revisioner utföras för att särskilt granska någon verksamhetsdel, underleverantör eller för att hitta förbättringsåtgärder i processer som inte fungerar optimalt. Revisioner är en viktig del i ledningsarbetet för att följa upp att krav som ställs tillmötesgås och att rutiner fungerar i den dagliga verksamheten.

Välutvecklad revisionsmetodik

Vi har välutvecklade processer för revisionsarbetet. Det gör att vi känner oss trygga med att vi kan få våra kunder att leva upp till de krav som ställs i respektive standard. Många verksamheter tar in oss för att utföra interna revisioner istället för att låta egen personal göra det, för att det helt enkelt ger mer. Det är ofta bra att någon utomstående ser på verksamheten för att hitta ytterligare förbättringsområden. Kritiska frågor kan förebygga framtida problem och ge nya synvinklar på verksamheten.

Vi assisterar er också till att planera interna revisioner över en cykel för att säkerställa att ni täcker in alla delar/verksamhetsställen över tid.

Uppdrag

Liebherr

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....

Fler texter med denna etikett

Internrevisioner
Interna revisioner för att kvalitetssäkra er verksamhet Säkerställ välfungerande verksamhetsprocesser och att ni följer standardens krav på era ledningssystem genom återkommande interna revisioner. Genom välutvecklade och testade revisionsprocesser kan vi, bland annat, internrevidera er verksamhet utifrån kraven i ISO 45001, ISO 9001, ISO...
Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du jobba med oss?

   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu