Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Motorsportarenor kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald

Kategori: Aktuellt

Svenska bilsportförbundet (SBF) publicerar en rapport som visar att motorsportarenor kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald där SBFs miljösamordnare och HUAros VD Mikael Norén menar att aktiva motorsportarenor ofta är betydligt mer artrika än omgivande igenvuxna eller hårt använda landskap.

Att skydda och öka den biologiska mångfalden är ett av FN:s främsta miljömål i Agenda 2030 och en av de största utmaningarna vi står inför idag. Svenska Bilsportforbundets rapport, som kompletterar tidigare forskning med liknande positiva resultat, visar att motorsportarenor, när de underhålls på rätt sätt, kan ha en netto positiv inverkan på den biologiska mångfalden och betraktas som tillgångar för att bevara och utveckla ekosystem.

Fem rödlistade arter på racerbilsbanor

Inventeringen genomfördes under sommaren och hösten 2022 av Calluna AB på tre racerbilsbanor runt om i Sverige – Annebergsbanan i Halland, Sundsvall Raceway i Medelpad och Höljes stadion i Värmland. Den upptäckte att racerbanor erbjuder en mängd olika livsmiljötyper där 390 arter av insekter hittades, med fem rödlistade arter.

Många av de arter som inventeras är förknippade med konstgjorda miljöer och infrastrukturbiotoper då de behöver regelbunden störning av sin miljö, öppen sand och god tillgång till örter som växer på öppna sandjordar. Motorsportarenor erbjuder därmed miljöer som bidrar till bevarandet av pollinerande insekter och krävande arter.

Ökad kunskap kring fauna

De flesta arter som påträffas tillhör Hymenoptera-insektsordningens Aculeata subclade, som inkluderar humlor, solitära bin och getingar. Förekomsten av skalbaggar, fjärilar och flugor undersöktes också vilket gjorde det möjligt att öka den nuvarande kunskapen om fauna på racerbilsbanor.

Projektet stöddes av FIA Sport Grant Program och valdes ut som finalist i 2022 års upplaga av FIA President's Climate Action Award.

SBFs miljösamordnare och HUAros VD Mikael Norén säger: ”Aktiva motorsportarenor är ofta betydligt mer artrika än omgivande igenvuxna eller hårt använda landskap. Vi föreslår att alla motorsportarenor får en skötselplan som identifierar och pekar ut vilka bevarandeåtgärder som vidtas för att upprätthålla och utveckla den biologiska mångfalden. Sådana åtgärder kan vara enkla och fokusera på hur man sköter gräsmattor, gräsmarker, buskzoner, sandytor och andra naturmiljöer i anslutning till motorvägarna."

Den fullständiga rapporten kan läsas på engelska här [PDF 2.4MB] ⭲.

Uppdrag

Liebherr

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....

Fler texter med denna etikett

Motorsportarenor kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald
Svenska bilsportförbundet (SBF) publicerar en rapport som visar att motorsportarenor kan bidra till bevarandet av biologisk mångfald där SBFs miljösamordnare och HUAros VD Mikael Norén menar att: ”Aktiva motorsportarenor är ofta betydligt mer artrika än omgivande igenvuxna eller hårt använda landskap..."...
Så går det för Sveriges miljömål.
Läs den nya rapporten från Naturvårdsverket. Hela samhället behöver öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030. Trenden för fem av målen är negativ. Två av målen har en positiv trend. ...
Lite hoppfullhet i klimatfrågan
En känd klimatforskare menar att det finns en chans att om utsläppen av CO2-ekvivalenter (koldioxidekvivalenter) slutar så kan temperaturen stabilisera sig på den nivån och klimatet behöver inte fortsätta skena....
För ett hållbart och utvecklande 2021
Under 2020 blev det en hel del arbete med den nya arbetsmiljöstandarden, ISO 45001, för oss på HUAros. Vi har bistått flera verksamheter fram till certifiering enligt den standarden....
Rekordstora minskningar av co2, nu finns ett läge att ställa om
Coronakrisen har lett till rekordstora minskningar av Co2 utsläppen. De stimulanspaket som nu lanseras skapar en möjlighet till att vrida mot den omställning som vi behöver göra. – Vi står vid en historisk korsväg och besluten kan leda åt båda håll. Men nu finns möjligheter att göra förändringar som är hållbara och skapa större m...
Glad sommar!
Nu stänger vi kontoret för ett tag. En skön och hållbar sommar önskar vi från HUAros AB!...
Flytande biogas, en del av lösningen för att göra transportsektorn fossilfri
Flytande biogas, LBG, är sannolikt en del av lösningen för att göra transportsektorn fossilfri. Lastbilar för bio- och naturgas i flytande form finns redan. Båtar har redan börjat köra på det. Mackar med bio- och naturgas i flytande form byggs ut och blir fler och fler. Läs mer i länkarna. www.energigas.se www.fordonsgas.se/ www.tekniska...
Ny anläggning ska skapa biodrivmedel av sågspån i Gävle.
Det börjar nu byggas en kommersiell anläggning i Gävle som ska skapa pyrolysolja, som sedan blir till biodrivmedel. Anläggningen ska komma i drift 2021 och producera 17 000 ton fossilfri diesel och bensin per år enligt DI. Detta blir den första anläggningen i världen för detta. https://www.di.se/hallbart-naringsliv/i-gavle-blir-sagspan-til...
Användningen av kolkraft minskar kraftigt inom EU.
Kolanvändningen minskar kraftigt inom EU. Något som är mycket bra då kolet, enligt aktuell forskning, bidrar till den förstärkta klimatpåverkan vi är mitt inne i. På ett år väntas kolanvändningen minska med 19% inom EU. Kolet ersätt till ungefär hälften av sol- och vindkraft och till hälften av naturgas. Naturgas är också den foss...
Östersjön visar tecken på att tillfriskna.
Östersjön visar tecken på att tillfriskna. Efter många, många år av negativa rapporter om Östersjöns tillstånd kommer nu en försiktigt positiv nyhet. Övergödningen visar tecknen på att minska. Det kan leda till att Östersjön börjar återhämta sig. Det är också roligt att det blåfenade tonfisken har återvänt till Skagerak. &nbs...
Kustlinjer, öar och städer hotas av klimatförändringar
Kustlinjer och städer kan hotas av klimatförändringar. Mindre öar har redan försvunnit till följd av klimatförändringar och oväder. Då vi människor gärna bor vid kusterna är många stora städer och infrastrukturer hotade vid stigande havsnivåer. Vi bör förbereda oss och vidta åtgärder redan nu. https://www.expressen.se/nyheter/kl...
Nya ISO standarden för arbetsmiljöfrågor, ISO 45001, är igång.
Företag och myndigheter börjar nu certifiera sig mot den nya ISO standarden för arbetsmiljöfrågor: ISO 45001. Den är byggd att harmonisera med ISO 14001 (miljö) och 9001 (kvalitet). Hör av dig till oss om du vill ha assistans i arbetet! https://www.swedac.se/foretag-certifieras-mot-nya-ledningssystemet-for-arbetsmiljo/     "...
Grattis till miljöcertifieringen Aroseken!
Vi på HUAros AB gratulerar Aroseken till miljöcertifieringen enligt ISO 14001:2015. Vi är väldigt glada att vi fått vara med på resan. Nu kommer Aroseken att göra ännu mer gott för Västerås!   "...
Koldioxidutsläppen når alarmerande nivåer
Enligt beräkningar har vi nu släppt ut all fossil koldioxid vi kan för att kunna klara 1,5 graders målet som vi kom överens om vid klimatmötet i Paris. Det gjorde vi närmare bestämt den 9 e september 2018. Då vi i vårt samhälle fortfarande släpper ut koldioxid måste vi nu, för att fortsatt klara målet, […]...
Förnybara take away muggar
Nu finns det förnyelsebara take away muggar där även locken är gjorda av papp. Det är bra tycker jag då det blir en del sådant på alla resor i egenskap av konsult. Nu hoppas jag bara att det sprider sig! Dessa är från Hellmans café i Nyköping.   "...
Svälten minskar
Svälten minskar   Trots att det råder svår torka så minskar svälten jämfört med tidigare. Vi är kanske en bit på väg mot att nå de globala målen. Samtidigt är det ju inte så positivt att torkan är värre än någonsin med fyra uteblivna regnperioder. Miljöarbetet måste tuffa på i ökande omfattning. https://www.dn.se/nyheter/...
Sverige når bara två av sexton miljömål till 2020
Sveriges miljömål meddelar att bara två av de sexton miljökvalitetsmålen kommer att nås till 2020. Det gäller då Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt. Åtgärdstempot måste öka. Engagemanget bör ökas för alla som påverkar Sveriges miljö. http://sverigesmiljomal.se/arlig-uppfoljning-2018/?utm_campaign=AktuellH%C3%A5llbarhet-Dir...
Drottningen visar vägen
Drottningen visar vägen och plastbantar. Plast är funktionellt i vissa lägen men merparten kommer från fossila källor och förorenar bland annat våra hav, sjöar och vattendrag. Drottning Elizabeth tar upp kampen mot plasten. https://www.dn.se/nyheter/varlden/drottning-elizabeth-forklarar-krig-mot-plast/...
Nyhet: Nu är det återigen lönsammare att tanka Etanol.
Nu är det återigen lönsammare att tanka Etanol. De senaste år har det varit mer lönsamt att köra sin flexifuelbil på bensin men nu är det cirka en 50 öre billigare, i jämförelse per liter, att tanka etanol menar Svebio. Detta på grund av att skatten på etanol har tagits bort från årsskiftet. Etanol har […]...
Ny hemsida
Ny modern webbplats Vi har nu skapat en ny modern hemsida som vi hoppas ska ge en bild av vad vi kan bidra med till Er verksamhet. Syftet är att den ska ge god information och underlätta arbetet för våra nuvarande och kommande kunder. Till vår hjälp har vi haft Andreas H. Lind på LimeTree […]...
Mikael Norén invald i FIM:s världsmiljökommitté
I mars 2017 blev vår medarbetare Mikael Norén invald i FIM:s (det internationella motorcykelförbundet) miljökommitté. Detta efter att Mikael på FIM-konferensen i Genéve presenterat resultaten i miljöarbetet som HUAros levererat nationellt med det Svenska Motorcykelförbundet (Svemo)....
Nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015
För flera verksamheter blir det aktuellt att uppdatera sina ledningssystem till nya ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi bistår er gärna i det arbetet. Vi har assisterat ett företag i certifieringen enligt de nya standarderna redan, så vi kan dom. Vi tycker att uppdateringarna är bra och tror att de kan förbättra för de verksamheterna [&he...
HUAros på kongress på Malta
Nu är vi i full gång med höstens verksamhet men vi ser med glädje tillbaka på FIM kongressen som gick av stapeln på Malta i somras. Vi och vår samarbetspartner professor Nils Ryrholm pratade om biologisk mångfald på motorbanor för ledare inom motorcykelsporten i Europa och världen....
Motorcykelåkare används för att bevara hotade blommor
Många blommor behöver lite hjälp på traven för att få fäste i naturen. Växer det igen så få de ingen plats. Nu när vi inte har så mycket boskap  och andra större djur ute i naturen så kan motorcykelåkarna vara en räddning. Läs DN:s artikel om motorcykelåkare med uppdrag att värna vackra och rara blommor! […]...
HUAros på fältarbete på SMK Kolmårdens motorbana
HUAros inventerar SMK Kolmårdens motorbana översiktligt tillsammans med Professor Nils Ryrholm. Det är trevligt med lite fältarbete för ovanlighetens skull. Vi upptäcker många hotade arter men också många lupiner. Så att rycka lupiner blir ett uppdrag för klubben framöver för att bevara denna fina och ovanliga sandmiljö.    ...
HUAros har gjort en miljöutredning åt Moderna museet
HUAros har precis gjort klart en miljöutredning åt Moderna museet i Stockholm och Malmö för att genom den peka ut vilka områden som verksamheten bör fokusera sitt framtida miljöarbete på. Moderna museet håller redan på med flera positiva aktiviteter på miljöområdet. Ett stort energieffektiviseringsarbete är sjösatt som ska minska ene...
Uppskattad naturvårdsutbildning för Oxelösunds kommun
    I maj höll HUAros en uppskattad utbildning i Oxelösunds kommun kring alternativ skötsel av grönytor. Professor Nils Ryrholm höll en föreläsning kring hur kommunen kan förändra grönyteskötseln för att på sikt få en ökad biologisk mångfald samtidigt som pengar sparas. Med ett snittbetyg på 4,5 (av 5) av åhörarna och m...
Artikel i Enköpingsposten med HUAros Mikael Norén: Bidrag för naturvård
Mikael Norén, Svemo och Johan Andersson, Göta ms, pratar med Anders Lindholm, kommunekolog på Enköpings kommun. Anders Lindholm visar tjärblomster, vilket är en växt som anses gynnas av de markförändringar som motorsporten medför. FOTO: ERIK HJÄRTBERG Motorsportare får bidrag för naturvård ENKÖPING: Enduro-VM Vissa växt- och djurar...
Hårt uppodlad mark hotar vildbina
  Den hårt uppodlade marken i kombination med parasiter, sjukdomar, bekämpningsmedel, mindre föda och sjukdomar hotar vildbina i Sverige enligt DN 20130722. Vildbina behöver kantzoner och områden som inte är produktionsområden. Vildbina är viktiga för pollineringen av växter.  ...
Kör med mer trä i tanken
En artikel i DN om hur miljöbelastningen kan minska genom att välja diesel med mer inblandning av biodisel. En enkel åtgärd för att minska koldioxidutsläppen något. Läs mer här....
Så mycket tjänar företagen på miljö.
Så mycket tjänar företagen på miljö - en effektivare energianvändning syns snabbt i resultaträkningarna. Att spara på miljön ger stora besparingar för företagen både på kort och lång sikt. Läs mer här.    ...
Stinkande alger blir till biogas
Ett tidigare problem förvandlas till en resurs. Stinkande alger på en strand blir till biogas. Projektet visar också lönsamhet. Lär med i Dagens Industri/...
Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du jobba med oss?

   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu