Västerås: 
V: 
Nyköping: 
N: 

Sustainable management

Kategori: Hållbart företagande

Sustainable management - Ett hållbart företagande.

Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt i enlighet med er värdegrund. En välfungerande verksamhet drar till sig kapital, kunder och bra personal.

Nya krav på företag och verksamheter

Det är en hel del krav att ta hänsyn till när ett företag eller annan verksamhet bedrivs bland annat:

 • Miljöfrågor
 • Sociala frågor
 • Hantering av arbetsmiljöfrågor
 • Kvalitetsarbete
 • Lagar och förordningar
 • Intressenters krav
 • Kundnöjdhetsmätningar
 • Riskbedömningar

Vi gör hållbarhetsarbetet enklare för er

Vi hjälper er att göra det mer förståeligt, hanterbart och kommunicerbart. Allt arbete som genomförs ska också ge något och inte bara vara ytterligare en uppgift som ska lösas. De olika delarna ska hålla ihop och stämma med affärsplanen för att verksamheten ska bli välfungerande och lönsam i längden. Ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete ger förhoppningsvis låga sjuktal, lägre personalomsättning och högre trivsel. Ett fungerande hållbarhetsarbete ger lägre resursförbrukning, minskade risker, högre varumärkesvärde och tillgång till en större marknad. Kvalitetsarbetet ger ordning och reda, minskade strulkostnader och risker och en effektivare organisation.

Hållbart företagande för alla storlekar

Växer företaget eller verksamheten blir det fler krav som berör och ska hanteras. Men tittar man lite närmare på kraven så ser man att de oftast inte är så orimliga. Med en tydlig årsplan, tydliga mål, ansvarsfördelning och rätt stöd blir det snabbt mer hanterligt.

Vi assisterar allt från små företag och föreningar till stora myndigheter och statliga bolag. Vi tycker om att jobba med olika slags verksamheter, då lär vi oss mer. Vår erfarenhet är er nytta.

Uppdrag

Liebherr

Vi assisterar Liebherr i det strategiska hållbarhetsarbetet....

Fler texter med denna etikett

Sustainable management
Sustainable management - Ett hållbart företagande. Sustainable management eller hållbart företagande handlar om att skapa en långsiktigt välfungerande verksamhet där arbetsmiljöfrågor och hållbarhetsfrågor hanteras på ett effektivt sätt i enlighet med er värdegrund. En välfungerande verksamhet drar till sig kapital, kunder och bra pe...
Hållbarhetschef
Hyr in din hållbarhetschef HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma....
Agenda 2030
Agenda 2030 och globala målen. Agenda 2030, även kallat de Globala målen, är något som alla verksamheter måste förhålla sig till. Vi guidar er i det arbetet. Vad är de Globala målen? Globala målen är sammansatta hållbarhetsmål för hela världen antagna av FN 2015. Fler och fler myndigheter, företag och verksamheter i Sverige ställe...
Hållbarhetsredovisning
Håll koll på ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Hållbarhet, enligt GRI Standards, där man visar hur man jobbar med sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor, har blivit en allt viktigare fråga i samhället och kraven på att företagen bidrar till en hållbar utveckling ökar därför. Vi på HUAros leder er igenom arbet...
Projektledning
När er organisation eller företag behöver en strukturerad, positiv och driven projektledare, så kan vi på HUAros AB hjälpa till. Vi har lång erfarenhet inom hållbar utveckling samt Agenda 2030 och kan effektivt och resultatinriktat leda, driva eller stödja er i projekt som har bäring på det. Vi bistår er oavsett om det handlar om [&hell...
Miljöutredning
Påbörja ditt systematiska miljöarbete nu. En miljöutredning är ofta ett bra sätt att starta upp ett systematiskt miljöarbete. Det ger verksamheten en god koll på den miljöpåverkan, negativ och positiv, som verksamheten ger upphov till?...
Klimatberäkningar
Vi utför klimatberäkningar av er verksamhet. Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet. Vi utför också klimatberäkningar av byggprojekt så att ni kan klimatdeklarera era nybyggnationer. Vi hjälper er också att ta fram konkreta klimatmål och kan också hjälpa till i processen...
Stöd i arbetet med CSRD och ESRS
CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) är ett nytt direktiv, s.k. hållbarhetsdirektivet, som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. De nya skarpare kraven gäller i första omgången bara de största företagen men sedan utvidgas kraven till att även omfatta stora...
Kontakta oss

  Kontaktinfo
  Hållbarhet/miljö
  Arbetsmiljö
  Kvalitet
  Kontakt
  HUAros har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.

  Hållbarhet/miljö

  Vi har lång erfarenhet av strategiskt hållbarhetsarbete, miljöcertifieringar och naturvård. Vi erbjuder även hållbarhetschefer och miljösamordnare samt andra tjänster inom hållbarhet.
  Läs mer
  HUAros bistår er i det strategiska hållbarhetsarbetet oavsett om det gäller privat eller offentlig verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att ha ledande befattningar inom strategiskt hållbarhetsarbete och vi vet vilka utmaningar och möjligheter som brukar förekomma.

  Arbetsmiljö

  Vi bistår er i det systematiska arbetsmiljöarbetet hela vägen fram till en certifiering om ni önskar det. Vi erbjuder även utbildningar samt andra tjänster inom arbetsmiljöområdet.
  Läs mer
  Önskar er verksamhet assistans att utveckla ett ledningssystem enligt en annan standard? Tveka inte att höra av dig till oss.

  Kvalitet

  Vi utvecklar ert kvalitetsarbete tillsammans med er. Vi kan bistå er hela vägen till en ISO 9001-certifiering samt erbjuder andra tjänster inom kvalitetsområdet.
  Läs mer

  Kontakt

  Vi har lång erfarenhet av arbete inom hållbarhet och miljö, arbetsmiljö samt kvalitet. Kontaka oss på HUAros om ni vill utveckla er verksamhet inom hållbarhet, kvalitet och miljö.

   Vill du jobba med oss?

   Kontakta oss
   Copyright © 2005 – 2024 | HUAros AB, Hållbar Utveckling AROS | Org. nr. :556830-2466 | Integritetspolicy & Cookies |
   heartstareyelicenseusersleafcrossmenu