Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet. I Musikverket ingår Musik- och teaterbiblioteket, Caprice Records, Svenskt visarkiv, Scenkonstmuseet samt Elektronmusikstudion (EMS).

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping