Myndigheten för Press Radio och TV

HUAros har bistått Myndigheten för Press Radio och TV i det systematiska miljöarbetet fram till en miljöcertifiering enligt ISO 14001. Vi har även hållit grundläggande miljöutbildningar för all personal vid flera tillfällen.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping