Tekniska museet

HUAros har bistått Tekniska museet i miljöarbetet och har bistått med en utförlig miljöutredning, stöd till mål och handlingsplaner samt stöd i det strategiska miljöarbetet. Vi har även hållit i miljöutbildningar för all personal.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping