Världskulturmuseerna

HUAros har bistått de fyra Världskulturmuseerna Östasiatiska museet, Medelhavsmuseet, Etnografiska museet och Världskulturmuseet i det strategiska miljöarbetet. Vi har även bistått med miljöutredningar, lagkravsbevakningar, mål och handlingsplaner. Vi har även hållit en miljöutbildning och workshop för all personal.

Länkar till museernas webbplatser:
responsive_meta_box_designation:
responsive_meta_box_facebook:
responsive_meta_box_twitter:
responsive_meta_box_googleplus:
responsive_meta_box_text_linkedin:
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping