PPAM Solkraft

HUAros har assisterat solcellsföretaget PPAM i deras arbetsmiljöarbete. Vi har gjort en revision av hur väl deras arbetsmiljöarbete lever upp till kraven i AFS 2001:1 samt har assisterat med råd och vägledning.
HUAros säljer även solcellssystem som PPAM levererar.

Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping