Mikael Norén, VD

Mikael Norén, VD Konsult inom miljö-, naturvårds- och kvalitetsfrågor 070 – 379 54 45  mikael.noren@huaros.se…