Mikael Norén

Mikael Norén - Hållbar Utveckling Aros.

Mikael Norén – Hållbar Utveckling Aros.

Mikael Norén

Konsult inom miljö-, naturvårds- och kvalitetsfrågor


Management, projektledning och hållbarhetsfrågor

Mikael brinner för att fokusera på det positiva och driva förbättring med våra kunder och har en tvärvetenskaplig magisterutbildning inom ekonomi och miljö. Mikael var med och grundade HUAros AB i Västerås 2005.

Företaget har sedan dess utvecklats utifrån affärsidén att det ska gå att förena lönsamhet med hållbarhet. Mikael leder och förbättrar projekt inom privat och ideell sektor gällande miljö, arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor inom ramen för hållbar utveckling, ISO samt HSSEQ.

Exempel på tjänster:

 • Stöd och utbildning i miljöcertifiering mot ISO 14001:2015
 • Miljöutredningar
 • Stöd och utbildning i kvalitetscertifiering enligt ISO 9001:2015
 • Stöd och utbildning i arbetsmiljöfrågor enligt AFS 2001:1 och ISO 45001
 • Interna revisioner enligt bland annat ISO
 • Naturvård för ökad biologisk mångfald (exempelvis utbildning och skötselplaner)
 • Strategiskt hållbarhetsarbete (prioritering, planer och mål)
 • Hållbarhetsredovisning enligt GRI Standards
 • HSSEQ (Health, Safety, Security, Environment & Quality)
 • Projektledning
 • Hållbarhetsutbildning
 • Stöd i lagbevakning inom främst miljö- och arbetsmiljöfrågor.
 • Verka som hållbarhetschef och kvalitets/miljösamordnare enligt önskad omfattning.
classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping