Musikverket och Caprice Records

HUAros assisterar Musikverket i miljö-och hållbarhetsarbetet. HUAros utreder myndighetens miljöaspekter samt bistår i utvecklandet av det systematiska miljöarbetet.…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping