Region Västmanland

HUAros tar fram miljökrav för upphandlingar av medicinteknisk utrustning samt en vägledning för arbete med cirkulära materialflöden i regionens egna verksamheter.

classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping