Moderna Museet

HUAros har assisterat Moderna museet i det systematiska miljöarbetet. I det arbetet ingick bland annat stöd i…

Arkitekturmuseet

HUAros har hjälpt Arkitekturmuseet med en utförlig miljöutredning samt bistått med råd kring strategiskt miljöarbete och miljömål.…

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping