Jens Strömberg, Hållbarhetskonsult

Jens Strömberg, Hållbarhetskonsult.

Konsult inom miljö-, hållbarhets- och upphandlingsfrågor.


Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Jens har gedigen erfarenhet av strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete, främst genom att bistå och vägleda stora offentliga koncerner i hållbarhetsfrågor. I botten finns en tvärvetenskaplig magisterutbildning inom miljövetenskap, humanekologi och samhällsvetenskap.

Jens brinner för att göra miljöutmaningen konkret för alla typer av verksamheter, utifrån aktuella förutsättningar. Bäst är när det både handlar om att säkerställa intern ”ordning och reda” och hur den aktuella verksamheten genom sin kärnverksamhet bidrar till samhällets hållbarhet.

Jens bistår idag myndigheter och företag inom flera olika branscher i deras systematiska miljö- och hållbarhetsarbete.

Exempel på tjänster:

 • Stöd i strategiskt hållbarhetsarbete
 • Stöd till certifieringar enligt ISO 14001, 9001, 45001 och Svanen
 • Upphandling – Ställa och följa upp krav inom miljö och hållbarhet, ta fram förslag till krav, medverka i utformning av anbud och under avtalstiden för att säkerställa kravuppfyllande
 • Utredningar inom hållbarhetsområdet – Klimat, kemikalier, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald
 • Systematiskt kemikaliearbete – Kemikalieförteckning och riskbedömning, REACH, SCIP-databasen
 • Klimatbokslut enligt GreenHouse Gas (GHG) Protocol
 • Rapportering av hållbarhetsprestanda, till exempel utifrån standarder som GRI och/eller via system som EcoVadis
 • Managementstöd inom miljö, kvalité och arbetsmiljö
 • Stöd till myndigheter att leva upp till Förordning om miljöledning i statliga myndigheter
 • Utbildningar inom hållbarhetsområdet
 • Stöd i utvecklande, kvalitetssäkring och effektivisering av processer
 • Lagbevakningstjänster
classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping