Jens Strömberg, Hållbarhetskonsult

Jens Strömberg, Hållbarhetskonsult.

Konsult inom miljö-, hållbarhets- och upphandlingsfrågor.


Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete

Jens har mer än tio års erfarenhet av strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete, främst genom att bistå och vägleda stora offentliga koncerner i hållbarhetsfrågor. I botten finns en tvärvetenskaplig magisterutbildning inom miljövetenskap, humanekologi och samhällsvetenskap.

Jens brinner för att göra miljöutmaningen konkret för alla typer av verksamheter, utifrån de aktuella förutsättningarna. Bäst är när det både handlar om att säkerställa intern ”ordning och reda” och hur den aktuella verksamheten genom sin kärnverksamhet bidrar till samhällets hållbarhet.

Jens har bland annat utvecklat en trafikljusmodell för att kunna bedöma och kommunicera varors (till exempel byggvaror, elektronik, möbler och förbrukningsprodukter) status i relation till det nationella miljömålet Giftfri miljö. Och på så vis styra mot bättre inköp eller övergång till andra processer som minskar behovet av varor med farliga tillsatser. Modellen används idag av tre regioner.

Sedan april 2021 är Jens också styrelseledamot i föreningen Gröna Mobilister (tidigare Gröna Bilister).

Exempel på tjänster:

  • Stöd i strategiskt hållbarhetsarbete
  • Stöd till certifieringar enligt ISO 14001, 9001, 45001 och Svanen
  • Managementstöd inom miljö, kvalité och arbetsmiljö
  • Stöd till myndigheter att leva upp till Förordning om miljöledning i statliga myndigheter
  • Utbildningar inom hållbarhetsområdet
  • Lagbevakningstjänster
  • Stöd i utvecklande, kvalitetssäkring och effektivisering av processer
classic-editor-remember:
classic-editor
Tagged under

HUAros kontor, Västerås.

HUAros kontor, Nyköping