Sverker Carlsten, Kvalitetschef

Sverker Carlsten - Miljö- och kvalitetskonsult

Sverker Carlsten – Miljö- och kvalitetskonsult.

Sverker Carlsten, Kvalitetschef.

Konsult inom miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.


Strategiskt miljö- och kvalitetsarbete

Sverker har lång erfarenhet av att arbeta med ledningssystem, utbildningar och management inom fälten: miljö, kvalitet och arbetsmiljö för flera olika typer av verksamheter. Allt från byggföretag till tryckerier, myndigheter och vårdbolag.

Systematiskt miljöarbete & konsultation

Sverker bistår även många myndigheter i deras systematiska miljöarbete. På konsultativ basis arbetar han som externrevisor åt revisionsbolag mot standarderna ISO 9001, ISO 14001, samt övergången mellan OHSAS 18001 och ISO 45001 – så han har koll på kraven.

Sverker assisterar även verksamheter när de vill Svanen-certifiera sig. Sverker är även en ofta anlitat, omtyckt och inspirerande föreläsare.

Exempel på tjänster:

  • Stöd i certifieringar enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 45001 och Svanen.
  • Stöd i strategisk- eller systematiskt miljö- eller arbetsmiljöarbete
  • Stöd i kvalitetsutvecklingsarbete, managementstöd
  • Stöd i utvecklandet av sustainable management
  • Stöd i lagbevakning
  • Stöd i uppfyllande av krav
  • Stöd i utvecklande av vårdprocesser
Tagged under