Om våra utbildningar

Vi gillar att hålla utbildningar, för de utmanar oss på ett stimulerande sätt och vi lär nytt. Vår ambition är att utbildningarna ska vara uppdaterade, informativa och ge en konkret förbättring till er verksamhet. Inspirerade och fyllda med ny kunskap lämnar ni våra utbildningar som också har varit en trevlig och sammansvetsande stund för er verksamhet.

Vi kan ha utbildningarna i era lokaler eller så har vi utbildningslokaler centralt i Västerås. Alternativt så ordnar vi en passande lokal i er närhet. Vi verkar i hela landet och också internationellt.

Utbildningarna skräddarsys efter verksamhetens behov, vi har allt från utbildningar på 30 minuter till utbildningar som sträcker sig över flera dagar. Vi skapar även interaktiva utbildningar som kan vara en lösning för större verksamheter med större geografisk spridning.

Grundläggande miljöutbildning

Grundläggande miljöutbildning. En inspirerande föreläsning som ger er grundläggande kunskap och en uppdatering kring det senaste i…

Gröna inköp

Utbildning i grönare inköp – För bättre ekonomi Hur inköpen går till har ofta stor påverkan på…

Aktiv naturvård

Från gräsklippning till aktiv naturvård – steget är inte långt. En utbildning riktad till verksamheter med större…

Ett grönt kontor

Utbildning för tjänsteorienterade kontorsföretag Även tjänsteorienterade kontorsföretag påverkar miljön. Vi går på djupet kring tjänsteföretagens miljöpåverkan och hur den…